Keuring gereedschappen en gebouwinstallaties conform NEN 3140

nen3140-2Als uw bedrijf ISO- of VCA-gecertificeerd is, zult u jaarlijks uw elektrische gereedschappen moeten laten keuren. Wi-safety kan deze keuring voor u verzorgen.

Elektrische gereedschappen worden visueel geïnspecteerd en inwendig doorgemeten. Onder elektrische gereedschappen wordt verstaan: alle verplaatsbare elektrische toestellen en apparaten, persoonlijke beschermingsmiddelen, meetinstrumenten en geïsoleerde gereedschappen. Dit zijn:

elektrische handgereedschappen

hand- en looplampen

verplaatsbare elektrische werktuigen

huishoudelijke apparaten

kantoor-, computer-, en bureauapparatuur

verplaatsbare leidingen

meetinstrumenten met netvoeding

verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen

persoonlijke beschermingsmiddelen

geïsoleerde gereedschappen

Elektrische arbeidsmiddelen kunnen op verschillende manieren geïnspecteerd worden:

Inspectie met het aanbrengen van goedkeuringssticker en ­vermelding van afgekeurde arbeidsmiddelen in de rapportage.

Inspectie met het aanbrengen van goedkeuringssticker en het leveren van een goedkeuringscertificaat per arbeidsmiddel.

Inspectie met het aanbrengen van goedkeuringssticker, het leveren van een goedkeuringscertificaat en codering per ­arbeidsmiddel.

Coderingen kunnen op verschillende manieren worden aangebracht, b.v. door middel van graveren, coderingen aan het snoer van het arbeidsmiddel of een sticker.

De frequenties van de periodieke inspecties worden bepaald aan de hand van risico-analyses (volgens NEN 3140) en variëren. Met name de omgevingssituaties en het daaraan verbonden risico van het gebruik bepalen hoe vaak de inspecties moeten worden uitgevoerd.

Alle inspecties worden door Wi-Safety uitgevoerd. De uitvoering van de inspecties met het inspectieprogramma levert een aanzienlijke besparing in tijd en resulteert in een scherpe prijs. Indien gewenst kunt u na iedere inspectiedag een uitdraai ontvangen met de geconstateerde afwijkingen en opmerkingen. Wij kunnen direct de geconstateerde problemen verhelpen. Dit bespaart herinspecties en dus kosten.

Na het uitvoeren van de inspecties levert Wi-safety de bevindingen, conclusies en adviezen aan in een duidelijk en overzichtelijk rapport.